1 juni – 31 augusti 2022 sänks arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 och 23 ytterligare till 10,21 %. T.o.m. 31 mars 2023 är arbetsgivaravgifterna för dessa ungdomar 19,73% för månadslön upp till 25 000 kr.

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forstarkt-nedsattning-av-arbetsgivaravgifter-for_H901SfU21