Från och med 1 april införs de tidigare reglerna avseende karensdag och läkarintyg som togs bort i och med pandemin.
Utöver detta upphör ersättning för bl.a. riskgrupper, vab vid skolstängning pga. covid-19 och föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka.

Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler