Vad gäller med gåvor, t.ex. till Ukraina? Gåvor där företaget får någonting tillbaka såsom reklam kan anses innebära marknadsföring och det ger i så fall avdragsrätt. Gåvor till välgörande ändamål är inte avdragsgilla för företaget. Det kan ändå vara värt att fundera på att ge gåvor från företaget istället för med privata skattade pengar då sociala avgifter och inkomstskatt belastar i de fallet. Privatpersoner kan få skattereduktion med 25% av gåvobeloppet om du uppfyller fyra krav. Gåvomottagaren måste vara godkänd av skatteverket. Du måste ge minst 200 kr till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle. Du måste skänka minst 2000 kr under året och gåvan måste vara en penninggåva.

https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattereduktioner/skattereduktionforgavor.4.5fc8c94513259a4ba1d800064144.html