Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet har höjts avsevärt för 2023, närmare bestämt med 4.200 kr till 52.500 kr respektive 53.500 kr. Det kan jämföras med ökningen mellan 2021 och 2022 som var 700 kr. Den stora ökningen är ett resultat av den höga inflationen.

Det höjda prisbasbeloppet påverkar en rad beräkningar, bland annat brytpunkten för statlig inkomstskatt och grundavdrag. Brytpunkten för statlig inkomstskatt före grundavdrag höjs från 554.900 (ungefär 46.200 kronor per månad 2022) till 613.900 kronor (ungefär 51.200 kronor per månad 2023). Även grundskatteavdrag och jobbskatteavdraget påverkas och kommer att öka mot 2022. Det ger både arbetstagare och pensionärer mer pengar i plånboken.

Ersättningen till föräldrar och studenter påverkas också. Taket för föräldraförsäkringen höjs med 89 kr per dag och den sjukpenninggrundande inkomsten höjs med lika mycket. Studenter kan se fram emot ökat studiebidrag samt ökat studielån.